เพิ่งดาวน์โหลด Principia Discordia มา

posted on 24 May 2015 17:09 by pakkaphonzwb in belief directory Diary
Justo ora io ha discargate le Principia Discordia. Ancora non lo ha legite. Le ration que lo discargava es que me pare hilare.
 
Le Principia Discordia es le libro sancte de Discordianismo, le religion de que Eris, le Dea de Chaos, es le deitate principal. Su doctrina serea confundente e difficile a comprender, similar del doctrinas de Zen. Non solo confundente ma alsi es hilare. Per exemplo, su Regula de Cinques:
 
Le Regula de Cinques indica simplemente que: Totes occurre in cinques, o son divisibile per o son multiplos de cinque, o son de un modo o un altere directe o indirectemente applicabile a 5. Le Regula de Cinques non jammais es false. —Malaclypse le Minor, Principia Discordia, pagina 00016
 
Io non sape si alicuno es amusate per ce, ma io so.

เพิ่งดาวน์โหลด Principia Discordia มา ยังไม่ได้อ่านเลย ที่โหลดมาเพราะฟังดูฮาบ้าบอดี
 
Principia Discordia เป็นคัมภีร์ของศาสนา Discordianism ศาสนาของการบูชาเทพีเอริส เทพีแห่งความสับสน คำสอนของศาสนานี้จะฟังดูมึนๆ งงๆ ไม่ค่อยเข้าใจ แนวคล้ายๆ คำสอนของลัทธิเซนอะไรประมาณนั้น แต่นอกจากจะมึนๆ งงๆ แล้วมันยังฮาอีกด้วย เช่น กฎแห่งห้า:
 
กฎแห่งห้าระบุว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเป็นห้า หรือหารด้วยห้าลงตัว หรือเป็นจำนวณเท่าของห้า หรือเกี่ยวข้องกับห้าในทางตรงหรือทางอ้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง กฎแห่งห้าไม่เคยผิดพลาด —Malaclypse the Younger, Principia Discordia, หน้า 00016
 
ใครฮาไม่ฮาไม่รู้ แต่ผมฮา

Comment

Comment:

Tweet